Branschråd äldreomsorg

Branschråd är ett forum där vård- och omsorgsförvaltningens ledning träffar högre chefer hos de externa utförarna. Syftet med forumet är kontinuerlig dialog kring gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor.

Kontaktperson

Johan Eikman
Uppdaterad: