LMO (Lifecare Mobil Omsorg)

LMO-appen används inom hemtjänsten för tidsregistrering och digital låshantering

Behörighet till LMO söks i Sesam.

Tidsregistrering administreras av verksamheten i Phoniro Care.

Ett arbetspass blir låst när det gått 96 timmar från att det godkänts. Om det ska ske ändringar i arbetspasset måste det ske innan detta. När det är låst och gått över till Lifecare går det inte att ångra godkännandet och göra ändringar i det.

 

Uppdaterad: