LMO (Lifecare Mobil Omsorg)

LMO-appen används inom hemtjänsten för tidsregistrering och digital låshantering

Till LMO söks behörighet för all omvårdnadspersonal. Du kan läsa mer om behörighet du kan ansöka om i Sesam på sidan Sök behörighet.  

Tidsregistrering administreras av verksamheten i Phoniro Care.

Ett arbetspass blir låst när det gått 96 timmar från att det godkänts. Om det ska ske ändringar i arbetspasset måste det ske innan detta. När det är låst och gått över till Lifecare går det inte att ångra godkännandet och göra ändringar i det.

Lathundar 

Lifecare LMO

LMO: LifeCare i mobilen för privata aktörer. - YouTube

Uppdaterad: