LMO (Lifecare Mobil Omsorg)

LMO-appen kommer vid införandet av Lifecare VoO att ersätta Phoniro Homecare-appen. Tidsregistrering av utförda besök ska som tidigare ske i appen när man är hos brukaren.

Behörighet till Phoniro för baspersonal ingår i rollen för baspersonal som personalen i LMO som administreras i Lifecare Utförare. 

Behörigheter som administreras i Phoniro Care kopplat till Lifecare är Administratör LMO (lokal) och Lokal admin lås och administreras som tidigare av verksamheten. 

Bra att veta när verksamheten går över till att använda LMO istället för Phoniroappen:

  • Vid installation av LMO- och Phoniro PI-appen behöver först Phoniro Homecare-appen avinstalleras på telefonen.
  • Användarnamnen ändras automatiskt på all personal så att de loggar in med sitt Lifecareanvändarnamn i LMO-appen samt Phoniro Care, lösenordet ändras ej. 
  • De kundspecifika rapporterna i Phoniro Care kommer ej att uppdateras med ny besöksinfo, uppföljning kan ske genom att använda de standardrapporter som finns i Phoniro Care.
  • Ett arbetspass blir låst när det gått 96 timmar från att det godkänts. Om det ska ske ändringar i arbetspasset måste det ske innan detta. När det är låst och gått över till Lifecare går det inte att ångra godkännandet och göra ändringar i det. Alla arbetspass behöver även vid införandet av LMO vara godkända vid månadsskiftet för att ersättning ska kunna beräknas ut utbetalas till ansvarig utförare. 
Uppdaterad: