Lifecare inloggning

Inloggningslänk:
Lifecare VoO utförare

Vilka inloggningssätt finns? 

Det finns idag fyra valbara sätt att logga in i Lifecare, vid behörighetsbeställning behöver valt inloggningssätt anges om annat sätt än mobilt BankId ska finnas för användaren. De valbara inloggningssätten är:

  • Mobild BankId
  • SITHS-kort
  • Inloggningsdosa
  • SMS-engångskod (endast till tjänstemobil)

Vanliga frågor rörande hantering av inloggningsdosa                                       

Fråga: Kan en dosa vara kopplad till flera användare?
Svar: Nej, det är en dosa per användare som gäller.

Fråga: Kan man ha flera dosor på enheten som reservdosor?
Svar: Ja, det är bra om det finns några enstaka dosor som reserv om dosa blir obrukbar.

Fråga: Hur ska dosor förvaras?
Svar: ska hanteras som en bankdosa eller annan identitetshandling (säkerheten bygger på att du förvarar dosan så att ingen annan kan komma över den.)

Fråga: Hur går jag till väga om jag tappat bort min dosa?
Svar: Finns det reservdosor kan dessa kopplas till kontot. Skicka då in som ärende till supporten. Om det saknas reservdosor behöver ni beställa detta. Det görs också via supporten. Det är även möjligt att koppla på SMS-inloggning, kontakta supporten isf.

Fråga: Ska dosan lämnas tillbaka till närmsta chef när du som anställd slutar, kan man som enhetschef i så fall behålla dosan till ”näste anställd”?
Svar: Ja, dosan lämnas till närmaste chef som kan återanvända dosan till annan användare.

Uppdaterad: