Lifecare Meddelanden

Kommunikation i Lifecare

Lifecare Meddelanden

Användare i Lifecare har med automatik en personlig brevlåda.

Funktionsbrevlåda är en brevlåda gemensamt för en enhet eller en stödfunktion. En gemensam brevlåda kan användas när du vill skicka meddelande till en verksamhet utan att rikta det till en specifik mottagare. Om du har tillgång till en funktionsbrevlåda ser du detta i vyn för Lifecare Meddelande.

Dessa funktionsbrevlådor administreras helt manuellt och för att få tillgång till funktionsbrevlåda ska beställningsformulär användas. Viktigt att komma ihåg även att avbeställning av tillgång sker! Det gör du via samma formulär.

Lathund för Lifecare Meddelanden finns på Guide & Tips.

Uppdaterad: