Loggningskontroll och rapportering

Loggningskontroll

Varje verksamhetschef ansvarar för att regelbundet utföra loggningskontroll på medarbetare. Detta för att se om användare gjort obehöriga sökningar m.m.

Vid upptäckt av misstänkt beteende skall detta rapporteras till IT via nedanstående formulär. Vi kan då tillsammans utvärdera och dra slutsats kring incidenten.

Observera att IT-förvaltningen ska kontaktas omgående om ärendet blivit, eller är på väg att bli, en anmälan till polis eller annan myndighet.

Särskilt intresse
Särskilt intresse menas klienter som på grund av sin person eller sitt arbete kan väcka intresse från verksamhetens medarbetare. Exempelvis: kändisar, politiker, även personer där det av granskaren är känt att medarbetare har en relation till t.ex. släkting, granne osv.

 

Loggkontroll - utforarevard.se

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

Upptäcktes vid loggkontrollerna något som föranlett ytterligare undersökning, t.ex. vidare undersökning, samtal med användaren etc.
Ytterligare information
Fråga 2. Är ärendet/ärendena från fråga 1 fortfarande under utredning?
Ytterligare information
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: