Support och felanmälan

Användarsupport

Supportfrågor, batteri- och knappbeställning:

Telefon: 018-726 00 30
Du kan även kontakta it.support@uppsala.se

Kvällar och helger enbart driftsupport

För kontakt med driftsupporten, maila drift@phonirosystems.se
Vid akut behov av kontakt med driftsupporten, ring 010-456 72 24

Låsproblematik

Dagtid

Anmäls som serviceärende av samordnare/administratör via systemet weborder.
Om kontakt önskas med låsteknikerna, skicka mail till deras samordnare så förmedlar han kontakt.

Jourtid

Låset fungerar inte alls, akuta problem som inte kan vänta till nästkommande vardag:
0771-13 10 20

Samtalen går till SOS Alarm jourtid mellan 16.00-07.00 och helger.

Det är viktigt att du väntar kvar efter meddelandet med öppettider. Då blir du kopplad till SOS Alarm och de svarar Uppsala kommun då de ser att samtalet kommer från vårt telefonnummer.

Certifierade enheter för Phoniro Care (PDF, 53 KB)

Uppdaterad: