BPSD-registret

Ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens och drabbar någon gång ca 90 % av alla som lever med en demenssjukdom.

Syfte

Kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom.

Användning

BPSD-registret används av administratörer som genomgått en två dagars utbildning. En administratör i BPSD-registret är oftast en undersköterska eller ett vårdbiträde men legitimerad personal och chefer bör även de gå utbildningen för att kunna delta i teamarbetet. Arbetet bygger på teamarbete men drivs av administratören. En observation av BPSD görs med hjälp av en skattningsskala, Neuro Psychiatric Inventory, NPI, som gör det möjligt att bedöma hur ofta BPSD förekommer och hur mycket det påverkar personen med demenssjukdom. Skattningen görs förslagsvis i team. Efter skattningen genomförs en analys av eventuellt tänkbara orsaker med hjälp av en checklista. En vårdplan utformas och när man provat vårdåtgärderna under en bestämd tidsperiod, gör man en utvärdering med hjälp av en ny NPI-skattning.

Statistik

Kontakta BPSD-registret för statistik på den egna verksamheten.

Utbildning

För att bli administratör i BPSD-registret krävs det att du går en utbildning på två heldagar. Utbildningen erbjuds i kommunens regi genom Stödteam demens.

Mer information hittar du på Stödteam demens sida.

Webbplats

BPSD-registrets webbplats bpsd.se

Uppdaterad: