Senior alert

Ett nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg med syfte att förbättra det förebyggande arbetet.

Syfte

Förbättra vård och omhändertagandet samt öka säkerheten för de personer med hälso- och sjukvårdsinsatser från kommunal omsorg.

Användning och inloggning

Varje verksamhet som har avtal med Uppsala kommun är skyldig att använda Senior alert som samlat riskbedömningsinstrument för att upptäcka risker för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen samt att planera och utföra åtgärder för att förebygga risker. Planerade åtgärder ska även följas upp inom rimlig tid.

För att logga in i Senior alert behöver du ha ett Siths-kort och för att kunna administrera behörigheter krävs personnummer. Om du önskar inlogg och behörighet till Senior alert ska du prata med din lokalkoordinator på den egna verksamheten.

Lokalkoordinator

Varje verksamhet ansvarar för att ha minst en lokalkoordinator som är ansvarig för Senior alert inom den egna verksamheten. En lokalkoordinator kan vara verksamhetschef, enhetschef, sjuksköterska sjukgymnast/fysioterapeut, arbetsterapeut eller undersköterska, Siths-kort krävs. En lokalkoordinator kan administrera användare som exempelvis avsluta medarbetare som slutar eller lägga upp nya medarbetare. Lokalkoordinatorn är även en expertanvändare dit medarbetare i första hand kan vända sig för hjälp i registret. För att hitta din lokalkoordinator kan du gå till inloggningssidan på Senior alerts hemsida. För ytterligare hjälp kring registerfrågor kontaktas Senior alert kontaktuppgifter finns på registrets hemsida.

Statistik

För den egna verksamheten rekommenderar vi att ni främst tittar på enhetsöversikten. För en mer övergripande bild finns också en rapport som kallas "Koll på läget". Rapporten hittar ni i rubrikraden på den enhet ni loggat in på. Lokalkoordinatorn ansvarar för statistiken på respektive verksamhet.

Utbildning

För tillfället genomförs inga utbildningar. Om du saknar lokalkoordinator i din verksamhet, kontakta din arbetsgivare.

Du kan också hitta information om hur man registrerar i registret och hur man administrerar användare på Senior alerts egna sida:

Manualer för Senior alert

Webbplats

Senior alerts webbplats

Uppdaterad: