Direktplats

Tillgång till direktplats

Verksamhetschef/enhetschef eller sjuksköterska på hemvårdsenheten kan initiera behovet och kontakta aktuellt boende för att fråga om ledig direktplats.

Platserna kan nyttjas av samtliga godkända utförare av hemvård i kommunen.

Kontaktuppgifter dagtid:

Granbommen 018 - 727 78 40 alternativt 018 - 727 78 42

Karl Johansgården 018 - 727 70 61

Kriterier för direktplats

Personer över 17 år i ordinärt boende med tillfälligt behov av allmän omvårdnad som inte kan tillgodoses i det ordinära boendet, till exempel:

  • situationen i hemmet sviktar vilket medför att personen inte kan vistas där
  • person med tillfälligt behov av extra tillsyn
  • när anhörig blivit sjuk eller åkt akut in till sjukhus
  • person i livets slutskede där hemsituationen sviktar (allmän palliativ vård)

Vid behov av direktplats i livets slutskede /allmän palliativ vård ska:

  • medicinsk vårdplanering vara genomförd och dokumenterad i patientens journal
  • palliativa läkemedel vara ordinerade och dokumenterad i patientens journal
  • brytpunktssamtal vara genomfört och dokumenterat i patientens journal
  • närstående vara informerade

Checklista – Ansvarsfördelning i samband med direktplats (PDF, 88 KB)

Uppdaterad: