Direktplats

Tillgång till direktplats

Verksamhetschef/enhetschef eller sjuksköterska på hemvårdsenheten kan initiera behovet och kontakta aktuellt boende för att fråga om ledig direktplats.

Platserna har inriktning omvårdnad och kan nyttjas av alla godkända utförare av hemvård i kommunen.

Kontaktuppgifter dagtid:

Granbommen 018 - 727 78 40 eller 018 - 727 78 42

Karl Johansgården 018 - 727 70 61

Kriterier för direktplats

Personer över 17 år i ordinärt boende med tillfälligt behov av allmän omvårdnad som inte kan tillgodoses i det ordinära boendet, till exempel:

  • situationen i hemmet sviktar vilket medför att personen inte kan vistas där
  • person med tillfälligt behov av extra tillsyn
  • när anhörig blivit sjuk eller åkt akut in till sjukhus
  • person i livets slutskede där hemsituationen sviktar (allmän palliativ vård)

Vid behov av direktplats i livets slutskede/allmän palliativ vård ska:

  • medicinsk vårdplanering vara genomförd och dokumenterad i patientens journal
  • palliativa läkemedel vara ordinerade och dokumenterad i patientens journal
  • brytpunktssamtal vara genomfört och dokumenterat i patientens journal
  • närstående vara informerade

Checklista – Ansvarsfördelning i samband med direktplats (DOCX, 437 KB)

Uppdaterad: