Kvalitetsregister

Uppsala kommuns utförare av vård och omsorg använder och registrerar i tre kvalitetsregister: Senior alert, Svenska palliativregistret och BPSD-registret.

Uppdaterad: