Utförare av vård och omsorg i Uppsala kommun

Kvinnas ansikte

Information om covid-19

Så arbetar Uppsala kommun med anledning av covid-19.

Läs mer om Information om coronavirus

Funktionsnedsättning

Information till dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning och agerar som ett stöd i deras vardag.

Läs mer om Funktionsnedsättning

Äldreomsorg

Information till dig som arbetar i hemtjänsten, hälso- och sjukvården eller på vård- och omsorgsboende.

Läs mer om Äldreomsorg

Hälso- och sjukvård

Information för dig som arbetar med hälso- och sjukvård.

Läs mer om Hälso- och sjukvård

Hjälpmedel

Information till dig som är arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska och har rätt att förskriva hjälpmedel.

Läs mer om Hjälpmedel

Kompetens

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning: Information om utbildningar, kurser, arbetsplatsförlagt lärande och verksamhetsförlagd utbildning.

Läs mer om Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

IT-system

IT-system inom vård och omsorg.

Läs mer om IT-system

Felanmäl fastigheter

Här kan du som driver verksamhet i kommunens fastigheter eller har personer boende i kommunala bostäder anmäla fel och brister.

Läs mer om Felanmäl fastigheter

Tillgänglighetsredogörelse

I tillgänglighetsredogörelsen beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister.

Läs mer om Tillgänglighetsredogörelse

Kvalitetspriset

Uppsala kommuns kvalitetspris ska uppmärksamma goda exempel utifrån ett kvalitetsperspektiv. Ansök om kvalitetspriset 2022 senast 31 mars.

Läs mer om Kvalitetspriset

Nyheter