Behörighet till Flexite

Här finns information om vad som krävs för att få ansöka om behörighet till Flexite. Det är din chef som ansöker om behörighet åt dig.

Flexite för HSL

För att få behörighet i Flexite som legitimerad personal krävs att personen har gått igenom utbildningmaterialet och gjort ett kunskapstest. Du som verksamhetschef ansvarar för att detta blir gjort innan du beställer behörighet via Iris.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial finns i Guide & Tips. För att klara kunskapstestet bör du gå igenom guide 1-5. Verksamhetschefer ska även gå igenom guide 6.

Utbildningsmaterial - Flexite för HSL i Guide & Tips

Kunskapstest

När du är färdig med utbildningsmaterialet gör du kunskapstestet.

Kunskapstest Flexite 

Flexite för SoL/LSS

Nya chefer inom Uppsala kommuns egenregi av vård och omsorg (SoL/LSS) får behörighet och introduceras praktiskt i Flexite i samband med anställning. För kommunal vårdgivare söks behörigheten i IRIS.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial finns i Guide & Tips.

Utbildningsmaterial  - Flexite för SoL/LSS i Guide & Tips

Ansök om behörighet

Ansök om behörighet till Flexite i Iris.

Uppdaterad: