Det gäller för användare av Flexite

Alla kan registrera avvikelser i Flexite. Legitimerad personal kan hantera avvikelser enligt HSL. Chefen kan hantera avvikelser enligt SOL/LSS.

Registrera avvikelse

Om en patient i samband med vård, behandling eller omvårdnad drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller sjukdom ska detta registreras i Flexite. Alla professioner kan registrera en avvikelse och det krävs ingen behörighet till systemet för att göra en sådan.

Hantera avvikelser enligt HSL

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och sjuksköterska) på den enhet som har hälso- och sjukvårdsansvaret, som har behörighet i systemet och som ska ansvara för att hantera avvikelser enligt HSL som kommer in i Flexite.

Hantera avvikelser enligt SOL/LSS

Det är enhetschefen med behörighet i systemet på den enhet som ansvarar för omvårdnaden som hanterar avvikelser enligt SOL/LSS

Uppdaterad: