Utförare som använder Flexite

Uppsala kommun erbjuder utförare att använda Flexite som avvikelsehanteringssystem när det gäller hälso- och sjukvård (HSL) och socialtjänstlagen (SOL/LSS).

I nuläget är det endast Uppsala kommuns egenregi som användare Flexite för både HSL och SOL/LSS. Övriga utförare hanterar endast HSL-avvikelser i Flexite.

Följande utförare använder Flexite:

  • Vård och omsorgsförvaltningen
  • Socialförvaltningen

 

Uppdaterad: