Utbildning till lokal administratör

Här finns information om utbildning i Prator.

Varje verksamhetschef ansvarar för att utse lokala administratörer för Prator samt att det finns behöriga användare för samtliga legitimerade professioner. De ska ha god kunskap om regelverket kring samordnad vårdplandering samt vilket ansvar de har. Det åligger den lokala administratören att utbilda sina kollegor i Prator samt vara dem behjälpliga i det dagliga arbetet. Det är även deras ansvar att enhetens uppgifter i Prator är uppdaterade och korrekta.

För att kunna uppfylla sitt ansvar som lokal administratör tillhandahåller kommunledningskontret löpande utbildningar av nya administratörer i Prator. Det finns ett flertal utbildningstillfällen som nya administratörer kan anmäla sig till. När du kommer till utbildningen, ta med dig ditt SITHS-kort samt kortläsare.

Här kan du som ny administratör anmäla dig till utbildning

Välj "Kommunledningskontoret" under Kategori och "Prator-utbildning lokala administratörer" under Kurser/aktiviteter.

Uppdaterad: