Expertanvändare i Rätt Spår

Som expertanvändare i Rätt Spår ansvarar du för bland annat utbildning och supportfrågor.

Som expertanvändare i Rätt Spår ansvarar du för att

  • arbetsplatsen/ansvarsområdet har adekvat dokumentation rörande Rätt Spår
  • utföra lokal utbildning så medarbetarna har tillräcklig kunskap i Rätt Spår för att kunna utföra god och säker journalföring
  • vara arbetsplatsens "support"
  • vara den som kontaktar support vid frågor du själv inte kan besvara
  • vara mottagare av nyhetsbrev/utskick m.m.
  • dokumentera och sprida lokala rutiner
  • bevaka nyheter/aktuella rutiner
  • delta på expertanvändarträffar.
Uppdaterad: