Uppgradering Phoniro Care 11 maj 2022

Uppgradering Phoniro Care kl 10.00 - 12.00 onsdag 11 maj 2022 

Servicefönster 

Onsdag 11/5 kl 10.00 - 12.00 kommer Phoniro Cares webbgränssnitt att uppgraderas. Servicefönstret är 2 timmar men tiden då systemet inte kommer vara tillgängligt är begränsat till 5 - 15 minuter. Innan det, och efter, kommer inloggning att fungera som vanligt.

Observera: extra viktigt för de som administrerar besök i Phoniro Care (webben) att läsa igenom hela den här informationen.

Ny funktionalitet för utförare som registrerar besök med LMO

Inkorg och Arbetspass blir till Besök

Efter den här uppgraderingen kommer besök som registreras i LMO hanteras fristående från arbetspass i Phoniro Care. Det innebär att ni kommer att få en ny ikon att arbeta ifrån i Phoniro Care: Besök. Här kommer samtliga besök samlas ett och ett, i stället för i ett arbetspass som tidigare (under ikonerna Inkorg och Arbetspass).

Efter att uppgraderingen är klar kommer besökshanteringen ske via ikonen Besök. Man kommer kunna se och söka efter samtliga besök, men endast besök som är registrerade efter uppgraderingen kommer kunna administreras här.

Besök som registrerats innan uppgraderingen hanteras fortfarande som arbetspass och behöver administreras under ikonerna Inkorg och Arbetspass (som tidigare). När samtliga besök är hanterade kommer IT på Uppsala kommun att ta bort ikonerna Inkorg och Arbetspass.

Funktionalitet som ersätter rapporten Utförd tid som inte går över till fakturaunderlag kommer även i denna version. I rullisten vid Visa ovan väljer man besök som inte kunde exporteras och klickar därefter på Sök.

Vad behöver jag som administratör göra inför och efter uppgraderingen?

  • Se gärna till att tömma inkorgen innan uppgraderingen. Detta kommer underlägga besökshanteringen efter uppgraderingen.
  • Besök som registrerats samma dag, innan uppgraderingen kommer ligga i ett arbetspass. Detta arbetspass kommer ligga kvar som pågående i Phoniro Care och behöver efter uppgraderingen avslutas manuellt. Det går att söka fram vilka arbetspass som är pågående under Arbetspass.
  • Läs igenom avsnittet Frågor och Svar nedan.

Frågor och Svar

Vad händer för den personal som är inloggad i LMO-appen när uppgraderingen sker?
Personalen kan fortsätta vara inloggad i LMO-appen. De besök som registrerats innan uppgraderingen kommer ligga i ett arbetspass. Detta arbetspass kommer ligga kvar som pågående i Phoniro Care och behöver avslutas manuellt. De besök som registreras efter uppgraderingen kommer hanteras utan arbetspass.

Vad händer med besök som rapporterats före uppgraderingen?
Ni kommer se även de gamla besöken under Besök. De gamla besöken kommer ligga kvar med en koppling till arbetspass. För att hantera dessa besök behöver ni som tidigare gå via Inkorg och Arbetspass.

Varför ser jag fler besök som inte är godkända i listan, än siffran på ikonen Besök visar?
Även besök som är kopplade till arbetspass visas i besökslistan, men de räknas inte med i siffran på Besök. Ej godkända besök som är kopplade till arbetspass godkänns via Inkorgen. Siffran på Inkorgen visar, som tidigare, antalet arbetspass som inte är godkända.

Påverkar den nya besökshanteringen hur jag ska logga in och ut ur LMO-appen?
Nej. Ni ska som tidigare logga in i appen vid arbetsdagens start och logga ut ur appen vid arbetsdagens slut.

När blir besöken från LMO-appen godkända?
Ett besök kommer in i Phoniro Care strax efter att det har avslutats. Förutsatt att besöken inte bryter mot några regler i Phoniro Care blir de godkända direkt när de kommer in. Detta skiljer sig från tidigare, när Phoniro Care avvaktade med godkännandet tills att personalen loggade ut ur LMO-appen.

Om min hemtjänstgrupp utför ett besök åt en brukare som tillhör en annan hemtjänstgrupp, var ser jag det besöket?
Det besöket kommer finnas bland den andra hemtjänstgruppens besök eftersom besöken tilldelas den organisation där brukaren har sin verkställighet.

Var redigerar jag informationen i ett besök?
Klicka på ett besök i listan. Om du har behörighet att redigera besöket kommer du kunna redigera det förutsatt att det inte är exporterat, eller utfördes innan spärrdatum.

Var godkänner jag besök?
Klicka på ett besök i listan. Om du har behörighet att godkänna besöket kommer du kunna göra det.

Var ångrar jag godkännande av ett besök?
Klicka på ett besök i listan. Om du har behörighet att ångra godkännande av besöket kommer du kunna göra det.

Hur länge kan jag ångra godkännande av besöket?
Ångra godkännande kan du göra tills att besöket är exporterat (96h efter godkännande) eller att spärrdatumet har passerats.

Hur hittar jag besök som misslyckats att exporteras och kan jag göra något åt dem?
Ett besök kan misslyckas att exporteras om det bryter mot vissa regler. Ett sådant exempel är när man råkar registrera dubbelbemanning i kombination med insats. Ett dubbelbemannat besök ska alltid registreras utan insats.

Det finns nu ett filteralternativ för att se vilka besök som misslyckats i exporten. För dessa besök kan du ångra godkännandet och rätta eventuell felaktig information. När besöket godkänns på nytt kommer det att exporteras.

2 maj 2022