Avbeställning hälso- och sjukvård Phoniro - Egen regi

Avbeställningen av hälso- och sjukvård ska göras av legitimerad personal i kommunens egen regi. Formuläret går till Seniorguide som avslutar patienten i Phoniro.

När du beställer avslut patient Phoniro måste du ange orsak till avslut.

1. Uppgifter om hemsjukvårdsutförare

2. Kunduppgifter

Orsak till avslut (obligatoriskt)
Ytterligare information
Insatser som ska bort (obligatoriskt)
Detta har stämts av med (obligatoriskt)
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: