Registrering av brukaruppgifter i Phoniro

Från och med 1 december 2021 gäller nedanstående formulär för beställning och avbeställning via Seniorguide. Hemtjänst och Trygghetslarm går direkt till utföraren från biståndshandläggaren och behöver därför inte längre beställas via Seniorguide.

Observera att det är olika formulär för privata utförare samt för kommunens egen hälso- och sjukvård.

Formulär för privata utförare 

Beställningsformulär för delegerad hemsjukvård - privat utförare

Avbeställningsformulär för delegerad hemsjukvård - privat utförare

Formulär för Uppsala kommuns egen regi 

Beställningsformulär för hemsjukvård - Uppsala kommuns egen regi

Avbeställningsformulär för hemsjukvård - Uppsala kommuns egen regi

Uppdaterad: