Beställning hälso- och sjukvård Phoniro - Egen regi

Beställningen av hälso- och sjukvård ska göras av legitimerad personal i kommunens egen regi.

Formuläret går till Seniorguide som lägger upp patienten i Phoniro.

Då får legitimerad personal samt hem-/joursjukvårdens egna delegerade undersköterskor åtkomst och kan utföra hälso- och sjukvårdsinsatser hemma hos patienten.

Det är viktigt att samtliga fält på blanketten fylls i med korrekta uppgifter. Detta för att patientens uppgifter ska registreras rätt och för att korrekt ersättning ska utgå. Om du medverkat till att felaktiga patientuppgifter registrerats kan du komma att bli ersättningsskyldig till Uppsala kommun. 

1. Uppgifter om hemsjukvårdsutförare.

2. Kunduppgifter

Insatser som ska beställas (obligatoriskt)
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: