Beställning av delegerad hälso- och sjukvård - Privat utförare

Beställningen av delegerad hälso- och sjukvård ska göras av legitimerad personal hos utförare i privat regi som bedriver hemsjukvård.

Formuläret går till Seniorguide som lägger upp patienten i Lifecare utförare. Omvårdnadspersonal kan sedan söka fram brukaren i LMO (Lifecare mobil omsorg) och registrera besök som gäller delegerad hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att samtliga fält på blanketten fylls i med korrekta uppgifter. Detta för att patientens uppgifter ska registreras rätt och för att korrekt ersättning ska utgå. Om du medverkat till att felaktiga patientuppgifter registrerats kan du/ditt företag komma att bli ersättningsskyldig till Uppsala kommun. 

Observera att du som är legitimerad först måste lägga upp patienten i Phoniro. Detta för att få tillgång till ett Phonironummer.

Du måste fylla i allt som är markerat med *.

1. Uppgifter om hemsjukvårdsutförare

T.ex. Förenade Care
Enhet (t.ex. Område 1)
Förnamn och efternamn
Titel (Sjuksköterska, Arbetsterapeut, Fysioterapeut/Sjukgymnast)

2. Kunduppgifter

Kopiera och klistra in från Phoniro
T.ex M.L
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.
Uppdaterad: