Utbildning i Rätt Spår

Det finns en utbildningsmiljö där du kan lära dig hur Rätt Spår fungerar.

Inloggningsuppgifter till utbildningsmiljön finns hos varje enhet. Kontakta din närmaste chef eller expertanvändare.

Utbildningsmiljön i Rätt Spår

Uppdaterad: