Tiden för uppgradering av SITHS-kort förlängs till mitten av december 2020

Information från Inera 2 april 2020:

På grund av den rådande Coronapandemin, och den ökade belastningen som detta inneburit för många verksamheter, har Inera ansökt om att få förlängd dispens att distansuppgradera gamla ordinarie SITHS-kort med SITHS e-id. DIGG har godkänt Ineras ansökan, vilket innebär att det nu är möjligt att distansuppgradera kort till mitten av december 2020 (istället för den 15 juni som beslutet av förut).

6 april 2020