Behörighetsadministratör (privata utförare)

Behörighetsadministratören är den som har delegat att beställa SITHS-kort, behörigheter och ändringar av uppgifter i HSA-katalogen för respektive utförare. Här finns blanketter, instruktioner och rutiner kring rollen.

Uppdaterad: